Abella de la Conca. Serra de Sant Cervàs - La Terreta. Roca Foradada.
Vista Sant Cervàs.
Abella de la Conca. Carretera d' Orcau.
Fotografies cedides per: